Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną, ul Dolna 38 D.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-11 11:33

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-09 14:19

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-09 14:17

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie powierzenia działań mających na celu wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta w roku 2020.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-09 09:52

Konkurs ofert na realizację - działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2020 roku
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2020 roku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-06 14:06

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w 2020 roku
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zgierza w 2020 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-06 14:05

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-06 14:03

Przetarg na najem nieruchomości przy ul. 3 Maja 20
Przetarg pisemny ograniczony na najem nieruchomości przy ul. 3 Maja 20 w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-06 09:24

Konkurs ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu"
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-05 12:23

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenia lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy"
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020, 2021 w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-05 12:13

Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - prowadzenia hostelu wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy"
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020, 2021 w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie hostelu wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-05 12:12

Konkurs ofert - dostawa ulotek i naklejek (w tym opracowanie projektów graficznych i wykonanie)
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na dostawę ulotek i naklejek (w tym opracowanie projektów graficznych i wykonanie) promujących projekt pn.: "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-11-07 15:02

Konkurs ofert - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły"
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-25 12:11

Konkurs ofert - Przebudowa chodnika ulicy Henryka Dąbrowskiego w Zgierzu
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na przebudowę chodnika ulicy Henryka Dąbrowskiego w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-23 12:31

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej opisanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 31.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-18 14:24

Konkurs ofert - Inspektor nadzoru inwestorskiego - ul. Grotnicka
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych na zadaniu pn.; „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-16 11:37

Konkurs ofert - wykonanie nasypu ziemnego w postaci wału
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na wykonanie nasypu ziemnego w postaci wału w celu wytworzenia przegrody akustycznej pomiędzy terenem Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, a działką nr ew. 376/2 na długości boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-01 16:25

Ogłoszenie o przetargu - dostawa energii elektrycznej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Dostawy energii elektrycznej dla obiektów Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-01 11:15

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej i Zawilcowej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-26 11:49

Ogłoszenie o przetargu - remont i malowanie elewacji
MPGM Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na remont i malowanie elewacji na budynku mieszkalnym przy pl. Jana Pawła II 18 w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-20 15:31

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej opisanej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6 i ul. Sieradzkiej 1A, 1B, 3A, składającej się z 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8041 m2, stanowiących jedną całość gospodarczą.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-13 11:26

Ogłoszenie o przetargu - remont i malowanie elewacji
MPGM sp. z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg nieograniczony na remont i malowanie elewacji na budynku mieszkalnym przy pl. Jana Pawła II 18 w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-04 14:38

Wydzierżawienie w okresie: od 30 października 2019 r. do 3 listopada 2019 r. części działek pod miejsca handlowe
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 7 października 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na wydzierżawienie działek w okresie: od 30 października 2019 r. do 3 listopada 2019 r. ul. Targowej 11, ul. Piotra Skargi 23, ul. Konstantynowskiej 65-69.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-28 16:09

Ogłoszenie o przetargu - montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych metodą bezwykopową
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych metodą bezwykopową".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-27 16:21

Ogłoszenie o przetargu - remont elewacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczonego (remont i malowanie elewacji na budynku mieszkalnym przy pl. Jana Pawła II 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-22 09:42

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż odpadów - Agencja Mienia Wojskowego
ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy ogłasza PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ ODPADÓW  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-19 10:09

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 18 września 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Zgierzu przy ul. Baczyńskiego 1 m. 7, ul. Łódzkiej 88 m. 45, ul. Dąbrowskiego 8 m. 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-10 15:58

Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego boksu garażowego
Ogłoszenia o przetargu na najem miejskiego boksu garażowego, położonego w Zgierzu przy ul. Dubois 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-09 12:21

Konkurs ofert - wykonanie remontu pomieszczenia hangaru pod urządzenia do obsługi monitoringu
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu pomieszczenia hangaru pod urządzenia do obsługi monitoringu zlokalizowanego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka" w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-04 15:24

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie analizy technicznej mostu tramwajowego
Miejskie Usługi Komunikacyjne, 95-100 Zgierz, plac Jana Kilińskiego 7 zapraszają do składania ofert na "Opracowanie analizy technicznej mostu tramwajowego".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-28 16:00

--- strona 1 z 23 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: