Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu - wrzesień 2019


Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-09-2018 do 30-09-2019 r.

Analiza ryzyka wrzesień 2019 (PDF)
Data publikacji: 2019-10-02 15:25