Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 05.11.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.1.388.2019.AS


Dot. postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami, zlokalizowanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 423/1 w miejscowości Zgierz, gmina Zgierz.

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2019-11-14 10:54